Tại trang "Lấy lại mật khẩu", người dùng nhập Email chính là tài khoản cần lấy lại mật khẩu vào ô trống:

Nhấn nút "Tiếp theo" để tiếp tục việc lấy lại mật khẩu.

Lúc này một Email từ ban quản trị đã được gửi tới hòm thư tài khoản mà bạn nhập vào kèm với một đường dẫn.

Truy cập Email của bạn và đọc thư điện tử của chúng tôi. Nhân vào đường dẫn trong thư điện tử để có thể tiến hành đổi lại mật khẩu mới cho tài khoản của mình.

Sau khi đổi lại mật khẩu mới thì quá trình phục hồi mật khẩu đã hoàn tất.