Để có thể truy cập các dịch vụ của Vishipel trên website này, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

* Bước 1:

- Liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để Đăng ký sử dụng dịch vụ Quản lý tàu.

Sau khi đăng ký và đạt được thỏa thuận giữa 2 bên, chúng tôi sẽ tạo các tài khoản truy cập theo các địa chỉ email mà bạn đã đăng ký.

- Thông tin tài khoản, mật khẩu sử dụng dịch vụ sẽ được chúng tôi chuyển tới quý khách qua Email.

* Bước 2:

- Sau khi nhận được thông tin tài khoản mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể đăng nhập trên website này bằng tài khoản đó.

- Sau khi đăng nhập, bạn có thể truy cập các dịch vụ thông tin mà chúng tôi cung cấp tùy theo bản thỏa thuận hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ giữa 2 bên.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Các bạn vui lòng xem chi tiết các hướng dẫn dưới đây.

1. Hướng dẫn đăng nhập

2. Hướng dẫn lấy mật khẩu trong trường hiợp bạn không nhớ mật khẩu của mình

3. Hướng dẫn đăng xuất (logout)