1.  Hướng dẫn theo dõi Thông tin tàu trên bản đồ điện tử

Sau khi truy cập trang Quản lý tàu, người dùng có thể theo dõi các thông tin của đội tàu đã đăng ký dịch vụ Quản lý tàu.

 Tàu

 Tàu bị mất tín hiệu(tín hiệu cuối cùng thu được cách hiện tại lớn hơn 15 phút)

Để xem thông tin tàu, bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng của tàu cần xem.

Tàu được lựa chọn sẽ có biểu tượng như sau:

Đồng thời các thông tin chi tiết của tàu sẽ được hiển thị trên một Pop up như sau:

Các thông tin hệ thống cung cấp về tàu:

Tên tàu

Tên tàu

MMSI

Số MMSI của tàu

Hô hiệu

Hô hiệu

IMO

Số Imo của tàu

Loại tàu

Loại tàu

Vị trí

Vị trí (vĩ độ/kinh độ)

Trạng thái

Trạng thái thực hiện lệnh Poll của tàu

Vận tốc

Vận tốc

Mớn nước

Mớn nước

Heading

Mũi tàu

Đích đến

Đích đến

E.T.A

Thời gian dự kiến tới đích đến

ROT

Hướng quay

DWT

Trọng tải

GT

Tổng dung tích

CS Máy

Công suât máy

Thời gian

Thời gian gần nhất thu thập được dữ liệu Quản lý tàu

2.   Hướng dẫn truy vết tàu

  • Chọn tàu muốn xem truy vết (nhấp vào biểu tượng của tàu) .
  • Trên ô truy vết ở bên phải màn hình nhấn vào các nút thời gian màu xanh để có thể xem truy vết của tàu lần lượt 30 phút, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 72 giờ và 1 tuần trở về trước tính từ thời điểm hiện tại:

Hình ảnh khi xem truy vết tàu

3.   Hướng dẫn tìm vị trí tàu theo thời gian

 

Chọn tàu muốn xem vị trí tàu. Nhấn vào nút tìm vị trí tàu theo thời gian: trên cửa sổ Pop up chưa thông tin tàu.

Trên cửa sổ tìm vị trí tàu theo thời gian, chọn ngày tháng bạn muốn tìm vị trí cho tàu và nhập giờ phút muốn tìm vị trí tàu:

Nhấn nút "Tìm kiếm" trên cửa sổ "Tìm vị trí tàu". Vị trí của tàu tại thời điểm gần nhất trước thời gian nhập vào sẽ được hiển thị trên bản đồ điện tử với điểm đánh dấu màu vàng như trong hình:

4.   Hướng dẫn tìm hành trình tàu theo thời gian

 

Chọn tàu muốn xem vị trí tàu. Nhấn vào nút tìm hành trình tàu theo thời gian: trên cửa sổ Pop up chưa thông tin tàu.

Trên cửa sổ tìm hành trình tàu theo thời gian, chọn ngày tháng bắt đầu và ngày tháng kết thúc bạn muốn xem hành trình của tàu và nhập giờ phút muốn tìm kiếm:

Nhấn nút "Tìm kiếm". Hệ thống sẽ hiển thị hành trình tàu trong khoảng thời gian đã nhập nếu tìm thấy. Hành trình tàu được xác định từ điểm   tới điểm như hình dưới:

 

5.   Hướng dẫn xem thời tiết tại vùng có tàu hành hải

Chọn một tàu muốn xem dự báo thời tiết tại vùng tàu đang hành hải. Trên cửa sổ Pop up chứa thông tin tàu, nhấn vào nút "Xem dự báo thời tiết"

Thông tin về thời tiết được dự báo (trên đất liền) sẽ được hiển thị trên một cửa sổ khác. Có thể xem dự báo thời tiết cho thời điểm hiện tại và 2 ngày sau.

6.   Hướng dẫn xem thời tiết Biển tại vùng có tàu hành hải

Chọn một tàu muốn xem dự báo thời tiết Biển tại vùng tàu đang hành hải. Trên cửa sổ Pop up chứa thông tin tàu, nhấn vào nút "Xem dự báo thời tiết biển"

Thông tin về thời tiết được dự báo (trên biển) sẽ được hiển thị trên một cửa sổ khác. Có thể xem dự báo thời tiết biển trong ngày tại các thời điểm chẵn.

7. Hướng dẫn xem thông tin đội tàu.

Khách hàng có thể xem thông tin về đội tàu đăng ký tham gia dịch vụ bằng cách vào qua menu: "Quản lý tàu" > "Thông tin đội tàu".

Thông tin về từng tàu trong đội tàu của quý khách sẽ được hiển thị theo dạng bảng: