1.   Truy cập

Người dùng sử dụng tài khoản dịch vụ của mình để đăng nhập vào hệ thống quản lý tàu. Trang mặc định sau khi đăng nhập hệ thống sẽ là trang Theo dõi đội tàu trên bản đồ.

Người dùng sau khi đăng nhập cũng có thể nhấn vào menu: "Quản lý tàu" để truy cập trang này.

2.   Hướng dẫn sử dụng bản đồ điện tử

Bản đồ Quản lý tàu:

Các điều khiển trên bản đồ:

   

 Nút thay đổi cách nhìn Bản đồ/Vệ tinh

         

 Thanh thay đổi độ phóng to, thu nhỏ của bản đồ.

Để phóng to bản đồ:

  • Nhấn nút + hoặc kéo thanh điều chỉnh về phía đầu +
  • Hoăc cuộn scroll chuột lên trên
  • Hoặc nhấp đúp vào 1 điểm trên bản đồ

Để thu nhỏ bản đồ:

  • Nhấn nút - hoặc kéo thanh điều chỉnh về phía đầu -
  • Hoặc cuộn scroll chuột xuống dưới

 Thanh hiển thị tỷ lệ xích bản đồ và tọa độ vĩ độ - kinh độ của điểm đặt con trỏ chuột trên bản đồ

 

  • Cách di chuyển tầm nhìn trên bản đồ: giữ chuột trái trên bản đồ và di chuyển con trỏ chuột (khi đó con trỏ chuột sẽ có hình bàn tay nắm lại) .