Dịch vụ Quản lý tàu của Công ty chúng tôi được phát triển nhằm mục đích

1. Theo dõi, giám sát vị trí, hành trình tàu biển ra vào luồng lạch, cảng biển và các tàu hoạt động ven biển thông qua hệ thống nhận dạng tự động AIS

2. Theo dõi, giám sát vị trí, hành trình tàu biển hoạt động trên các vùng biển quốc tế thông qua hệ thống Inmarsat 

3. Phục vụ mục đích an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển

Dịch vụ này hoạt động như sau:

I. Mô hình

               Mô hình hệ thống quản lý tàu.

                                           

Tín hiệu vị trí tàu được phát đi từ các thiết bị AIS lắp đặt trên các tàu biển được các trạm thu AIS đài bờ thu thập và truyền về Trung tâm xử lý dữ liệu tại VISHIPEL.

Tương tự, dữ liệu vị trí tàu qua hệ thống Inmarsat được Đài Vệ tinh mặt đất Hải Phòng (trực thuộc Vishipel) khai thác cũng được Trung tâm xử lý dữ liệu VISHIPEL phân tích, tổng hợp. Các dữ liệu này thuộc sở hữu của từng khách hàng và cũng chỉ cung cấp quyền truy cập cho khách hàng đó.

Khách hàng có thể truy cập Web site dịch vụ của VISHIPEL để theo dõi vị trí tàu tại địa chỉ http://quanlytau.vishipel.vn                                                                                                                    

II. Quy trình vận hành

Để có thể sử dụng dịch vụ này, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ. Quy trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi gồm các bước như sau:

1. Tư vấn về đăng ký sử dụng dịch vụ.

    Email tiếp nhận tư vấn: customercare@vishipel.com.vn

    Hoặc quý khách cũng có thể liên hệ trực tiếp qua địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ khách hàng - Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam - Số 02 - Nguyễn  Thượng Hiền - Hải Phòng.

    SĐT/Fax: (+84-31).3842073

2. Ký kết thỏa thuận hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ

3. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết (đăng ký tài khoản truy cập, danh sách tàu của quý khách)

Vishipel sẽ thông báo và hướng dẫn quý khách hàng sau khi kích hoạt dịch vụ.

III. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Quản lý tàu

A. Theo dõi đội tàu trên bản đồ Google Map

B. Xem thông tin đội tàu

C. Tra cứu dữ liệu